Karnety. Zmiany organizacyjne od 1 września br.31 lipca

Zmiany, o których informujemy poniżej będą obowiązywać od 1 września br.

1. Karnet obowiązuje przez 4 tygodnie od momentu wykupienia.
2. Jeśli udział w zajęciach nie zostanie odwołany, to wykupione zajęcia traktuje się jako odbyte i nie przysługuje prawo do ich odrobienia.
3. Zajęcia odwołujemy smsem najpóźniej do godz. 12.00 w dniu sesji.
4. Po odwołaniu zajęć zgodnie z pktem 3. przysługuje prawo do ich odrobienia w następującej ilości:
– w przypadku karnetu 4 wejścia (1 x w tygodniu) – 1 wejście
– w przypadku karnetu 8 wejść (2 x w tygodniu) i 12 wejść (3 x w tygodniu) – 2 wejścia.
Większa ilość nieobecności niż podana wyżej nie podlega odrobieniu.