Aktualizacja miejsc 03.02.201903 lutego

Ilość miejsc grafiku zaktualizowana.

czytaj więcej

Aktualność danych07 stycznia

Wszystkie informacje zawarte na stronie są w pełni aktualne. Dotyczy to przede wszystkim grafiku i wolnych miejsc w grupach. Zapraszamy na zajęcia!

czytaj więcej

Szkoła nieczynna31 października

W dniach 1-4 listopada szkoła jest nieczynna.
Zajęcia będą odbywać się normalnie od 5 listopada.

czytaj więcej

Zapisy28 sierpnia

Uwaga zapisu dokonujemy wyłącznie drogą telefoniczną. Numer telefonu 604238437. Dzwonimy w godzinach 11-12 i 17-18.

czytaj więcej

Grafik od 1 września 2018 r.23 sierpnia

Poniżej kliknij na słowo grafik, a wyświetli się na ekranie
grafik szkoly

Ten plik jest w .pdf do wydruku. Otworzy się na najedziemy myszką na słowa grafik szkoły i klikniemy.

czytaj więcej

Zmiana cen od 1 września 2018 r.12 sierpnia

Uwaga wprowadzamy nowy cennik. Zmiany w zakładce zostaną wprowadzone we wrześniu.
Karnety:
4 wejścia (1 wejście w tygodniu) 140 zł/125 zł
8 wejść (2 wejścia w tygodniu) 250 zł/225 zł
12 wejść (3 wejścia w tygodniu) 330 zł/300 zł
Karnety dla Seniorów i w przypadku zajęć do godz. 17.00
4 wejścia (1 wejście w tygodniu) 100 zł
8 wejść (2 wejścia w tygodniu) 180 zł

Ceny jednorazowego wejścia na sesję pozostają bez zmian.
Ceny zajęć indywidualnych pozostają bez zmian.

Prosimy o ponowne zapoznanie się z zasadami odwoływania zajęć zawartymi we wpisie o zmianach organizacyjnych.

czytaj więcej

Odpłatność za zajęcia. Zmiany od 1 września 2018 r.31 lipca

Obecnie trwa okres przejściowy. Jego termin upływa 31 sierpnia br. Oto zasady wnoszenia opłat za zajęcia w Ajoga Szkoła Jogi:

1. Karnet może być opłacony gotówką w dniu wejścia lub przelewem na konto Szkoły w mbanku (BRE Bank S.A. O/Warszawa) o numerze
11 1140 2004 0000 3902 5775 0549
2. W przypadku płatności przelewem należy przedłożyć potwierdzenie dokonania przelewu przed pierwszymi zajęciami w ramach nowego karnetu.
3. W przypadku braku płatności pełnej wartości karnetu gotówką lub braku przelewu należy wnieść opłatę stanowiącą równowartość jednorazowego udziału w zajęciach (40 zł). Wówczas od kwoty wnoszonej przelewem odejmujemy wpłaconą gotówką kwotę 40 zł. Przelew powinien być wniesiony do trzech dni w celu zachowania rezerwacji miejsca.
4. W tytule przelewu należy podać, kto wnosi opłatę i rodzaj karnetu (np. 4 wejścia).

czytaj więcej

Karnety. Zmiany organizacyjne od 1 września br.31 lipca

Zmiany, o których informujemy poniżej będą obowiązywać od 1 września br.

1. Karnet obowiązuje przez 4 tygodnie od momentu wykupienia.
2. Jeśli udział w zajęciach nie zostanie odwołany, to wykupione zajęcia traktuje się jako odbyte i nie przysługuje prawo do ich odrobienia.
3. Zajęcia odwołujemy smsem najpóźniej do godz. 12.00 w dniu sesji.
4. Po odwołaniu zajęć zgodnie z pktem 3. przysługuje prawo do ich odrobienia w następującej ilości:
– w przypadku karnetu 4 wejścia (1 x w tygodniu) – 1 wejście
– w przypadku karnetu 8 wejść (2 x w tygodniu) i 12 wejść (3 x w tygodniu) – 2 wejścia.
Większa ilość nieobecności niż podana wyżej nie podlega odrobieniu.

czytaj więcej

RODO i Szkoła Jogi Ajoga31 lipca

RODO – przepisy obowiązują od 26 maja br. W tym celu przedstawiamy politykę Ajoga Szkoły Jogi w odniesieniu do przepisów ustawy, chroniącej dane osobowe:

1. Dane osobowe zbierane w przeszłości przez Ajoga Szkoła Jogi w formie Karty zgłoszeniowej uległy zniszczeniu. Dane były wykorzystywane w celu właściwego przygotowania zajęć, uwzględniającego stan zdrowotny uczestników.
2. Ajoga Szkoła Jogi zbiera dane konieczne do rezerwacji miejsca (imię i nazwisko) i wykorzystuje do tworzenia list obecności, nie są one przekazywane obcym podmiotom. Listy obecności są niszczone co dwa miesiące.
3. Podanie numeru telefonu stanowi dobrowolną czynność w celu informowania o zmianach, w tym przede wszystkim w przypadku nagłego odwołania zajęć. Numery telefonów nie są przekazywane podmiotom obcym i nie są przetwarzane w innej niż podana formie. W każdej chwili można zażądać usunięcia numeru telefonu.
4. W przypadku wystawiania faktury VAT uczestnik jest zobowiązany do podania danych zgodnych z ustawą o rachunkowości i ustawą karno-skarbową. Podane dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów rachunkowych i będą przechowywane przez okres wymagany powyższymi ustawami. Dane te ulegną zniszczeniu po ustawowym okresie przechowywania.

czytaj więcej

Szkoła Jogi w dniach 29 i 30 czerwca28 czerwca

Uprzejmie przypominamy, że szkolimy się dla Was.
W związku z tym Szkoła Jogi Ajoga będzie nieczynna w dniach 29 i 30 czerwca.
Przepraszamy za utrudnienia.

czytaj więcej