Odpłatność za zajęcia. Zmiany od 1 września 2018 r.31 lipca

Obecnie trwa okres przejściowy. Jego termin upływa 31 sierpnia br. Oto zasady wnoszenia opłat za zajęcia w Ajoga Szkoła Jogi:

1. Karnet może być opłacony gotówką w dniu wejścia lub przelewem na konto Szkoły w mbanku (BRE Bank S.A. O/Warszawa) o numerze
11 1140 2004 0000 3902 5775 0549
2. W przypadku płatności przelewem należy przedłożyć potwierdzenie dokonania przelewu przed pierwszymi zajęciami w ramach nowego karnetu.
3. W przypadku braku płatności pełnej wartości karnetu gotówką lub braku przelewu należy wnieść opłatę stanowiącą równowartość jednorazowego udziału w zajęciach (40 zł). Wówczas od kwoty wnoszonej przelewem odejmujemy wpłaconą gotówką kwotę 40 zł. Przelew powinien być wniesiony do trzech dni w celu zachowania rezerwacji miejsca.
4. W tytule przelewu należy podać, kto wnosi opłatę i rodzaj karnetu (np. 4 wejścia).