aktualności

11 marca Aktualizacja miejsc

czytaj więcej

03 lutego Aktualizacja miejsc 03.02.2019

czytaj więcej

07 stycznia Aktualność danych

czytaj więcej

regulamin dla dzieci i młodzieży

Regulamin obowiązujący na zajęciach jogi dla dzieci i młodzieży:

 1. Zajęcia prowadzone są na poziomie ogólnym i nie zastępują rehabilitacji. Przystąpienie do zajęć następuje po wypełnieniu karty zgłoszeniowej i po zapoznaniu się z regulaminem.
 2. Na zajęcia przychodzimy punktualnie, osoby spóźnione mogą nie być dopuszczone do zajęć.
 3. W zajęciach mogą brać udział osoby poniżej 14-tego roku życia po pisemnym wyrażeniu zgody przez rodziców lub opiekunów.
 4. Rodzice lub opiekunowie nie uczestniczą w zajęciach i nie przebywają na sali ćwiczeń.
 5. Dzieci i młodzież przystępują do zajęć około 3 godzin po spożyciu obfitego i 1,5 godziny po lekkim posiłku. W trakcie zajęć nie pije się napojów. Napoje i pokarmy mogą być przyjmowane po 15 minutach od zakończenia zajęć.
 6. Kilka godzin przed zajęciami nie należy przebywać na słońcu. Gumę do żucia pozostawiamy w szatni.
 7. Osoby chore i z podwyższoną temperaturą nie uczestniczą w zajęciach.
 8. Ćwiczymy boso. Nie należy ubierać zbyt obcisłej odzieży. Oddychamy normalnie, powolnie i stale przez nos. Nie należy oddychać gwałtownie przez usta.
 9. Nie należy wychodzić w trakcie trwania zajęć lub przed ich zakończeniem. Zajęcia są niepodzielną całością i wychodzenie lub przedwczesne kończenie może doprowadzić do niekorzystnych efektów zdrowotnych. Dotyczy to także części relaksacyjnej, kończącej zajęcia.
 10. W czasie zajęć zabronione jest pomaganie, udzielanie wskazówek, nauczanie innych uczestników.
 11. Zajęcia prowadzone są w ciszy, przed zajęciami należy wyłączyć telefon komórkowy. Nie należy przeszkadzać innym w ich pracy.
 12. Po zajęciach należy odłożyć pomoce na wskazane miejsce.