aktualności

11 marca Aktualizacja miejsc

czytaj więcej

03 lutego Aktualizacja miejsc 03.02.2019

czytaj więcej

07 stycznia Aktualność danych

czytaj więcej

regulamin dla osób dorosłych

Regulamin obowiązujący na zajęciach jogi dla osób dorosłych:

 1. Zajęcia prowadzone są na poziomie ogólnym i nie zastępują rehabilitacji. Przystąpienie do zajęć następuje po wniesieniu opłaty i po zapoznaniu się z regulaminem.
 2. Każdy karnet jest ważny przez 30 dni od daty pierwszego wejścia. W tym czasie należy wykorzystać wykupioną ilość wejść, zgodnie z rodzajem zajęć, wybranymi dniami i godzinami. Zmiana dni, lub godzin zawsze w porozumieniu ze Szkołą i istniejącymi wolnymi miejscami w grupie.
 3. Na zajęcia przychodzimy punktualnie, osoby spóźnione mogą nie być dopuszczone do zajęć.
 4. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie i młodzież od 14 roku życia. Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.
 5. Do zajęć przystępujemy około 3 godzin po spożyciu obfitego i 1,5 godziny po lekkim posiłku. W trakcie zajęć nie pije się napojów. Napoje i pokarmy mogą być przyjmowane po 15 minutach od zakończenia zajęć.
 6. Niedopuszczalne jest ćwiczenie pod wpływem środków zmieniających świadomość ( alkohol, leki, narkotyki ). Kilka godzin przed zajęciami nie należy korzystać z sauny, solarium, czy też przebywać na słońcu.
 7. Prowadzący powinien być poinformowany o przyjmowanych lekach i zachowuje prawo do poproszenia o zgodę lekarza na udział w zajęciach w formie pisemnej.
 8. Prowadzącemu zajęcia należy koniecznie przekazać informację o stanie zdrowia – choroby, dolegliwości, przebyte operacje i urazy, złe samopoczucie. Obowiązkowo dotyczy to dyskopatii, zwyrodnień kręgosłupa, chorób serca, oczu, stanów zapalnych, nadciśnienia.
 9. Kobiety w czasie miesiączki i ciężarne informują o tym prowadzącego przed zajęciami. Panie nie wykonują w tym czasie trudnych asan (pozycji głową w dół, nogami w górę, niektórych skrętów). Podobne zasady dotyczą kobiet od czwartego miesiąca ciąży aż do dwóch miesięcy po porodzie.
 10. Ćwiczymy boso. Nie należy ubierać zbyt obcisłej odzieży. Oddychamy normalnie, powolnie i stale przez nos. Nie należy oddychać gwałtownie przez usta.
 11. Nie należy wychodzić w trakcie trwania zajęć lub przed ich zakończeniem . Zajęcia są niepodzielną całościąi wychodzenie lub przedwczesne kończenie może doprowadzić do niekorzystnych efektów zdrowotnych. Dotyczy to także części relaksacyjnej, kończącej zajęcia.
 12. Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego zgłoszenia prowadzącemu pogorszenia samopoczucia, bólów czy nietypowych objawów pojawiających się w trakcie lub po zakończeniu zajęć.
 13. W czasie zajęć zabronione jest pomaganie, udzielanie wskazówek, nauczanie innych uczestników. W sytuacji, gdy prowadzący zezwala na to, należy ściśle przestrzegać jego zaleceń.
 14. Zajęcia prowadzone są w ciszy, przed zajęciami należy wyłączyć telefon komórkowy. Nie należy przeszkadzać innym w ich pracy.
 15. Po zajęciach należy odłożyć pomoce na wskazane miejsce.
 16. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie lub zaostrzenie schorzeń, chorób lub dolegliwości.
 17. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych u uczestników w trakcie trwania zajęć, jak również za uszczerbek lub pogorszenie stanu zdrowia związane z wykonywanymi ćwiczeniami.