RODO i Szkoła Jogi Ajoga31 lipca

RODO – przepisy obowiązują od 26 maja br. W tym celu przedstawiamy politykę Ajoga Szkoły Jogi w odniesieniu do przepisów ustawy, chroniącej dane osobowe:

1. Dane osobowe zbierane w przeszłości przez Ajoga Szkoła Jogi w formie Karty zgłoszeniowej uległy zniszczeniu. Dane były wykorzystywane w celu właściwego przygotowania zajęć, uwzględniającego stan zdrowotny uczestników.
2. Ajoga Szkoła Jogi zbiera dane konieczne do rezerwacji miejsca (imię i nazwisko) i wykorzystuje do tworzenia list obecności, nie są one przekazywane obcym podmiotom. Listy obecności są niszczone co dwa miesiące.
3. Podanie numeru telefonu stanowi dobrowolną czynność w celu informowania o zmianach, w tym przede wszystkim w przypadku nagłego odwołania zajęć. Numery telefonów nie są przekazywane podmiotom obcym i nie są przetwarzane w innej niż podana formie. W każdej chwili można zażądać usunięcia numeru telefonu.
4. W przypadku wystawiania faktury VAT uczestnik jest zobowiązany do podania danych zgodnych z ustawą o rachunkowości i ustawą karno-skarbową. Podane dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów rachunkowych i będą przechowywane przez okres wymagany powyższymi ustawami. Dane te ulegną zniszczeniu po ustawowym okresie przechowywania.