Kapha-Pitta04 kwietnia

W przypadku uzyskania wyników, wskazujących na dominujący charakter dwóch dosh: Kapha i Pitta, jesteśmy typem o mieszanym, podwójnym charakterze. Pitta to głównie ogień i trochę wody. Dosha ta jest gorąca, lekka, nieznacznie wilgotna i nieznacznie oleista. Kapha składa się z wody i ziemi. Jest zimna, ciężka i mokra lub wilgotna. Wspólnymi elementami obu dosh jest energia wody i wilgoć, którą wytwarza. Właśnie woda (wilgotność) ulega zakłóceniu, gdy obie doshe znajdują się w stanie niezrównoważonym. U obu dosh brakuje elementu powietrza i przestrzeni. Stąd w przypadku tej podwójnej doshy zaleca się pożywienie ubogie w wilgoć, lecz bogate w brakujące elementy.

czytaj więcej