Vata-Kapha04 kwietnia

W przypadku uzyskania wyników, wskazujących na dominujący charakter dwóch dosh: Vata i Kapha, jesteśmy typem o mieszanym, podwójnym charakterze. Obie doshe są diametralnie odmienne. Kiedy dokładnie przyjrzymy się obu doshom, dostrzeżemy pewne podobieństwa, które pozwolą na zbudowanie podstaw w celu zastosowania odpowiedniej diety. Kapha zbudowania z ziemi i wody, jest ciężka, wilgotna i zimna. Vata składająca się z powietrza i przestrzeni, jest lekka, sucha i zimna. Obok posiadania tej samej, zimnej natury, u obu doshy brakuje elementu ognia. Zatem, w celu zbilansowania zimnej natury obu dosh, należy do diety i jogi dodawać element ognia.

czytaj więcej