Vata-Pitta04 kwietnia

W przypadku uzyskania wyników, wskazujących na dominujący charakter dwóch dosh: Vata i Pitta, jesteśmy typem o mieszanym, podwójnym charakterze. Dosha Vata zbudowana z powietrza i przestrzeni, jest lekka, sucha i zimna. Pitta składa się głównie z ognia, zawiera w sobie trochę wody, która daje lekką oleistość. W celu zachowania równowagi, zwracamy uwagę przede wszystkim na te cechy, które są wspólne dla obu dosh oraz na te, które różnią je od siebie. Vata i Pitta są lekkie z natury. Nie oznacza to, że ich lekkość składa się z tych samych elementów. Tworzy ją u obu dosh brak elementu ziemi. Stąd wysnuwamy wniosek, że bardziej ciężko strawna dieta lub wysoko kaloryczna o zawartości elementu ziemi najlepiej zrównoważy te dwie doshe.

czytaj więcej