Twoja Dosha01 kwietnia

Jeśli po podsumowaniu wyników testu, otrzymaliśmy wyraźnie dominującą ilość odpowiedzi w ramach jednej z dosh, to reprezentujemy czysty typ: Vata, Pitta lub Kapha.

Może być też tak, że otrzymaliśmy prawie równą ilość odpowiedzi w ramach dwóch typów. Wówczas posiadamy mieszaną doshę: Vata-Pitta, Vata-Kapha lub Pitta-Kapha.

Niezwykle rzadko zdarza się zrównoważona kompozycja tzw. Tri-dosha (Sama Prakriti), czyli równomierne „nasycenie” energiami.

Uważa się, że ludzie jako dzieci posiadają doshę typu Kapha, następnie w miarę upływu lat przechodzą do fazy Vata, a na starość stają się typem Pitta. Niektórzy sądzą, że otrzymujemy doshę, podobnie do genów, raz na całe życie. Spotkałam się też z poglądami o możliwości zmiany doshy zależnej między innymi od diety i środowiska, a przede wszystkim od osobowości – zamkniętej lub otwartej na zmiany. Z charakterystyki dosh wynika, że na zmiany są otwarte typy Vata, czasem Pitta. Typ Kapha, przywiązany do tradycji i zasad, raczej rzadko skłonny jest do zmiany.

Charakterystyka typów konstytucji psychofizycznych wraz z zaleceniami, jak uprawiać jogę została sporządzona między innymi na podstawie książki „Ayurveda. Nature’s Medicine” autorstwa dr. Davida Frawley’a i dr. Subhash Ranade (Motilal Banarsidass Publishers, Private Limited, Delhi, Indie), wiedzy zdobytej na kursie „Yoga and Ayurveda” zorganizowanym przez Sharata Arorę (Himalayan Iyengar Yoga Centre, Indie) oraz szkolenia w Angel School of Kerala Ayurvedic Study Centre, Goa, Indie.

Informuję, że test umieszczony na www.ajoga.pl ma charakter ogólny. W celu przeprowadzenia dokładnej analizy konstytucji psychofizycznej (doshy) należy porozumieć się z osobą posiadającą odpowiedni certyfikat. Zalecenia, dotyczące uprawiania jogi, stosowania konkretnych asan i uprawiania pranayamy powinny być skonsultowane z lekarzem, a praktykę jogi należy prowadzić u doświadczonego nauczyciela. Jako autor nie mogę ponosić żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do tego ostrzeżenia.